Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige 2018-09-11T10:54:00+00:00

I det sista temanumret i pappersutgåva, Vol. 23, nr. 3-4 2018 om miljö- och hållbarhetsutbildning, synliggörs globala hållbarhetsfrågors komplexitet och pluralism i sex artiklar. I artikel 1 problematiseras Unescos initiativ och globala handlingsprogram (GAP) med utgångspunkt i biopolitisk teoribildning. I artikel 2 analyseras det framväxande fältet kring människa-djurrelationer i utbildning och  djurens funktioner i gymnasieskolans naturbruksutbildningar. I artikel 3 studeras hur hållbarhet kan utformas inom barnträdgårdslärarutbildningen i Finland. I artikel 4 uppmärksammas hur diskuterar och reflekterar kring miljö-och hållbarhetsfrågorna i förskolan. I artikel 5 diskuteras lärares kompetenser för att implementera utbildning för hållbar utveckling i sin undervisning. Sista fristående artikeln riktar författarna intresset mot villkoren för att genomföra skolans dubbla uppdrag genom att fokusera på betydelsen av kvalitén på det didaktiska mötet i relation till varje elevs rätt till likvärdig utbildning.

På hemsidan under Tidigare nummer är alla tidigare artiklar tillgängliga sedan starten 1996 till publikationerna 2017. Den embargotid som gäller för pappersutgåvans parallella publicering i Open Access på hemsidan är sex månader.

Ny redaktion från 1 juli 2018 i Linnéuniversitetets regi. Publicering sker i nedladdningsbart online-format med ny layout, knuten till ett nytt användargränssnitt i Open Journal System (OJS). Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar som publiceras är granskade genom dubbel och anonym peer Review.

Redaktionsledning och huvudredaktör: Daniel Sundberg, professor Linnéuniversitetet
Redaktörer: Andreas Nordin, docent och Bettina Vogt, lektor Linnéuniversitetet
Redaktionssekreterare: Bettina Vogt, lektor Linnéuniversitetet
Redaktionsassistent: Erik Gustavsson, doktorand Linnéuniversitetet

Kontakt vid övriga frågor: redaktion.pedforsk@lnu.se