Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige 2018-01-06T14:40:24+00:00

Det senaste publicerade dubbelnumret Vol. 22 nr 3-4, 2017 är ett temanummer med sex artiklar om relationell pedagogik som belyser pedagogiska fenomen och begrepp ur relationella perspektiv. Läsaren bjuds in till ett fält där begrepp som relation, dialog, möte och förhållningssätt är centrala. Den första artikeln handlar om lärares betygsättning och åskådliggör två sammanflätade dimensioner, en myndighetsutövande och en mellanmänsklig. Den andra analyserar närvaro som en dimension av relationell pedagogik. Den tredje studerar hur rumsliga och relationella perspektiv kan bidra till förståelsen av utbildningspraktiker. Den fjärde undersöker hur uppmärksamhet kan förstås som ett relationellt fenomen, skapat och format i undervisningens praktik. Den femte synliggör och problematiserar dialogers funktion och natur i utbildning. Den sjätte fördjupar förståelsen av emotionell närvaro i lärares arbete.

Förfrågan/call om medverkan till ett specialnummer Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet tar ordet. Det riktar sig till er som redan lämnat er formella anställning eller som senast 2018 kommer att göra det alternativt före 2019 blir seniorprofessor eller emeritus/emirita. Se vidare Call for papers.

Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla tidigare artiklar sedan starten 1996 till vårens publikation 2017. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader efter publicering av pappersutgåvan.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar som publiceras är granskade genom dubbel och anonym peer review, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se. Granskningsprocessen av redaktionen och för ev. peer review tar minst tre månader under terminstid.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg och Lisbeth Amhag
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
600 kr/år, studerande 300 kr/år
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se