DEBATT 2022: Pedagogisk forskning – relevant för vem och för vad?

Pedagogisk Forskning i Sverige har under år 2022 bjudit in till en nationell debatt för att diskutera framtidens pedagogiska forskning. Vilka är utmaningarna för utbildning, skola och lärande och vilka bidrag kan den pedagogiska forskningen ge? Hur formeras och organiseras kunskapsområdet givet olika förväntningar i samhället?

Ett antal ledande företrädare har fått en särskild inbjudan till att medverka i debatten, men alla intresserade hade möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2022 (läs hela utlysningstexten här).

Debattartiklarna kan läsas här: