Nytt nummer ute!

Det nya numret av Pedagogisk forskning i Sverige belyser på olika sätt pedagogiska tidsdimensioner och kan läsas här: https://open.lnu.se/index.php/PFS. Just tid är faktiskt sällan ett explicit tema inom den pedagogiska forskningen. All pedagogik bygger dock på ett antal antaganden om tid – när, hur länge, i vilken ordning, i vilken takt osv. Pedagogiska tidsdimensioner berör på detta sätt grundläggande frågor om utbildning, skola, undervisning och lärande givet djupt institutionaliserade och långsamt föränderliga samhälleliga villkor, men också, om hur dagens samtida snabba omvärldsförändringar dikterar nya villkor för pedagogiska processer.

Redaktionen vill med detta årets sista dubbelnummer tacka alla författare, prenumeranter, läsare och granskare för det gångna verksamhetsåret och önskar en god läsning!

/Redaktionen för Pedagogisk Forskning i Sverige