SWERA

SWERA (Swedish Educational Research Association) är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja pedagogisk forskning och praktik i Sverige, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Här kan du läsa mer om SWERA.