SWERA

SWERA (Swedish Educational Research Association) är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja pedagogisk forskning och praktik i Sverige, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Ordförande för SWERA är Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

E-post: sverker.lindblad@ped.gu.se

Bli medlem i SWERA
Att vara medlem i SWERA kostar 150 kronor per år. För doktorander är avgiften 100 kronor per år. Ansökan om medlemskap skickas till Daniel Pettersson.

E-post: daniel.pettersson@hig.se

Uppdatera dig också om SWERAs arbete via vår grupp på Facebook: https://www.facebook.com/SwedishEducationalResearch

 

För information om SWERA konferensen 2023, vänligen se följande sida: https://pedagogiskforskning.se/konferens-2023/