Om portalen

Välkommen till online portalen för Pedagogisk forskning i Sverige. Som en förlängning till tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige, är portalen en interaktiv kommunikationsplattform för ett breddat samtal i olika former och för relevant information för alla intresserade av forskning relaterat till det pedagogiska kunskapsområdet. Här finner du exempelvis debattinlägg, recensioner av nyutkommen litteratur, aktuella doktorsavhandlingar, annonsering av för fältet relevanta konferenser, en forskarblogg och andra nyheter såsom kurser inom forskarutbildning.