SWERA:s ordförande Jonas Almqvist inviger portalen

Det svenska utbildningsvetenskapliga forskningsfältet har en lång historia och är rikt på  studier med olika inriktningar baserade på en variation av forskningsfrågor, teorier och metoder. Forskningens betydelse kan inte underskattas och det är av stor vikt att den sprids, inte bara inom dess discipliner didaktik, pedagogik och pedagogiskt arbete m.fl., utan till en vidare krets inom och utanför universitets- och högskolevärlden. Den portal för Pedagogisk forskning i Sverige som redaktionen vid Linnéuniversitetet nu har skapat ger ökade möjligheter för spridning och diskussion av vetenskaplig kunskap om fenomen som utbildning, undervisning, lärande och bildning. Som ordförande för SWERA önskar jag er alla riktigt intressant läsning och givande diskussioner!