Panelsamtal “Pedagogisk forskning i antropocen”

I syfte att skapa en plattform för ett fördjupat och mer interaktivt samtal om tidskriftens temanummer, lanserade Pedagogisk forskning i Sverige under 2022 panelsamtal som ett nytt, interaktivt sätt att ta del av temanumrets inriktning och innehållsliga fokus.

Tisdag den 6 december 2022 ägde det andra panelsamtalet rum via zoom, som handlade om temanumret Pedagogisk forskning i antropocen (kan läsas här).

Panelsamtalet spelades in och filmen kan ses via nedanstående länk.

Länk till panelsamtalet om Pedagogisk forskning i antropocen

Medverkande: Hanna Hofverberg, Hanna Sjögren, Bodil Halvars, Emilie Moberg, Eva Ärlemalm-Hagsér, Helen Hasslöf, Iann Lundegård, Stefan Bengtsson, redaktionen för PfS.

Innehåll:

  • PfS hälsar välkommen och berättar om panelsamtalet
  • Hanna Hofverberg och Hanna Sjögren (gästredaktörer, Malmö universitet) inleder på temat Pedagogisk forskning i Antropocen
  • Artikelförfattarna presenterar sina bidrag
  • Diskussion och frågor

———————————————————————–

Om panelsamtalet

Panelsamtalet riktar sig till alla intresserade inom det pedagogiska kunskapsområdet –forskare, studerande, lärare i högre utbildning och yrkesverksamma – och är tänkt att utgöra ett komplement till det publicerade numret för att presentera och diskutera temanumrets innehåll i ett mer interaktivt format.

Panelsamtalet genomförs som ett modererat zoomsamtal, som spelas in för att dokumentera samtalet och för att göra det tillgängligt oberoende av plats och tid (enbart temanumrets gästredaktörer och författare samt redaktionen syns och hörs i den inspelade filmen; åhörare kan inte sätta på kamera eller mikrofon). Åhörare kan ställa frågor och kommentera via chatten. Den inspelade filmen publiceras på tidskriftens portalsida www.pedagogiskforskning.se. Filmen lyder under licensen CC BY-NC-ND. Ett av syftena med de inspelade samtalen är också att dessa ska kunna utgöra ett värdefullt inslag i undervisningen på landets lärosäten.

Panelsamtalen är tillgängliga här på portalen under fliken ”resurser”: https://pedagogiskforskning.se/panelsamtal/