Forskarblogg

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Annika Engström är lektor i arbetsorganisation vid Tekniska högskolan, Jönköping University. Tillsammans driver de bloggen Collearn som är en arena för att experimentera, utveckla och presentera idéer kring vuxnas lärande och lärande i organisationer.

https://collearnblog.wordpress.com/

*Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går alltså runt bland landets lärosäten med jämna intervall. För att synas här eller tipsa om forskarblogg, vänligen kontakta redaktion.peforsk@lnu.se