Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige blir open access!

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA (Swedish Educational Research Association) och publiceras sedan 1 juli, 2018 i samverkan med Linnéuniversitetet. Tidskriften har sedan halvårsskiftet 2018 varit en prenumerationsbaserad digital online-tidskrift med särskild embargotid för sina prenumeranter. Samtidigt har redaktionen genomfört flera avgörande steg mot att bli en fullt ut Open-Access-tidskrift. PfS sökte tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet under 2020 och erhöll medel för 2021-2024. Från och med årsskiftet 2020/2021 kommer därför inga nya prenumerationer att tecknas och de pågående övergår i Open Access.

Vi i redaktionen vill rikta ett stort tack till alla som genom sina prenumerationer stött tidskriften och arbetet med portalen, enskilda individer såväl som institutioner. Aktuella såväl som tidigare nummer hittas här på portalen.

Varmt välkomna till den nya fullt tillgängliga portalen för pedagogisk forskning i Sverige!

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Adress: Pedagogisk forskning i Sverige, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö

E-post: redaktion.pedforsk@lnu.se