Cfp: Bokrecensioner och fakultetsopponentens sammanfattande synpunkter

Under 2023 skulle vi i redaktionen vilja slå ett slag för bokrecensionen och fakultetsopponentens sammanfattande synpunkter som viktiga inslag i tidskriftens totala utgivning. Vi skulle vilja uppmuntra dig som läst en intressant bok av relevans för det pedagogiska kunskapsområdet eller nyligen varit fakultetsopponent på en avhandling att dela med dig genom att skriva några rader och skicka in till oss. Genom att göra det bidrar du till det gemensamma samtalet samt möjliggör för fler att få upp ögonen för nya böcker, avhandlingar och intressanta teman. Vår inbjudan riktar sig till såväl seniora forskare som doktorander. Varmt välkommen med ditt bidrag!

För vägledning kring hur ditt bidrag bör utformas, vänligen se våra författarinstruktioner för recensioner på vår onlineportal: https://pedagogiskforskning.se/riktlinjerguidelines/

Bidraget granskas av redaktionen och ska skickas in via tidskriftens onlinesystem: https://open.lnu.se/index.php/PFS/information/authors

/Redaktionen