SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA (Swedish Educational Research Association) håller sin årliga konferens på Örebrouniversitet 2-3 oktober. Årets tema är ”Forskares och forskningens roll i bedömning och granskning av kvalitet”.

Anmälan till konferensen kan göras senast 17 september via följande länk: Länk till anmälan.

På följande sida hittar man mer information om konferensen: Länk till konferenssidan Örebro universitetet.

För mer information om SWERA: länk till SWERA.