Konferens 2022

SWERA konferens 2022: “Forskning för, om och i pedagogiska verksamheter”

Årets konferens kommer att gå av stapeln den 4-6 oktober online från Karlstads universitet. Konferensen kommer att inledas den 4 oktober med doktorandernas förkonferens samt professorsmöte. Därefter följer två dagar (5-6 oktober) med ett gemensamt program fyllt av intressanta seminarier, rådens sessioner samt SWERAs årsmöte.

Organisationskommittén i Karlstad: Marie Nilsberth, Annica Löfdahl-Hultman, Annelie Andersen, Ebba Hildén, Stig-Börje Asplund, Maria Lennartsdotter och Line Isaksson.

Anmälan: senast 30/9 https://axacoair.se/go?OD6gywp9

Underlag:

Förkonferens av SWERAs doktorandråd: