Konferens 2022

BOKA IN DATUM FÖR SWERA konferensen 2022!

Årets konferens kommer att gå av stapeln den 4-6 oktober online från Karlstads universitet. Konferensen kommer att inledas den 4 oktober med doktorandernas förkonferens samt professorsmöte. Därefter följer två dagar (5-6 oktober) med ett gemensamt program fyllt av intressanta seminarier, rådens sessioner samt SWERAs årsmöte. Mer information kommer under våren – välkomna!

Organisationskommittén i Karlstad: Marie Nilsberth, Annica Löfdahl-Hultman, Annelie Andersen, Ebba Hildén, Stig-Börje Asplund, Maria Lennartsdotter och Line Isaksson.