Policy

Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt. Tidskriftens strävan är att med hög vetenskaplig kvalitet bidra med analyser av pedagogik i vid mening och att låta olika inriktningar, traditioner och perspektiv prägla innehållet.

Pedagogisk forskning i Sverige utges i Linnéuniversitetets regi och drivs av föreningen SWERA, Swedish Educational Research Association. Ansvarig utgivare är Jonas Almqvist, professor vid Uppsala universitet. Redaktionens övergripande arbete stöds av ett nationellt redaktionsråd med företrädare från olika lärosäten.

Författaren intygar att den är upphovsmannen till bidraget. Gällande medförfattarskap följer publiceringen i Pedagogisk forskning i Sverige Vancouverreglerna som kan läsas här. Bidragen till tidskriften granskas först av redaktionen för eventuell vidare granskningsprocess genom s.k. ”double blind peer-review” förfarande, vilket genomförs i tidskriftens publiceringsprogram Open Journal System och enligt tidskriftens bedömningskriterier. Samtliga manuskript plagiatkontrolleras genom plagiatkontrollprogram. Efter en embargotid om 6 månader lyder alla publicerade bidrag i tidskriften under Creative Common Licensen CC BY-ND och publiceras som Open Access.