Save the date! Panelsamtal “Berättelser i pedagogisk forskning”

I syfte att skapa en plattform för ett fördjupat och mer interaktivt samtal om tidskriftens temanummer, lanserar Pedagogisk forskning i Sverige panelsamtal som ett nytt, interaktivt sätt att ta del av temanumrets inriktning och innehållsliga fokus.

Redaktionen bjuder in alla intresserade till det första panelsamtalet som handlar om temanumret Berättelser i pedagogisk forskning (kan läsas här) och som kommer att äga rum via zoom Onsdagen den 11 maj kl. 16-17.

Zoom-länk: https://lnu-se.zoom.us/j/68675286152?pwd=VTRlRXpLWFE4SGQ4Z2JlZWdyMWJyUT09&from=addon

Program:

 • PfS hälsar välkommen och berättar kort om den nya satsningen
 • Marie Karlsson (gästredaktör, Uppsala universitet) inleder på temat Berättelser i pedagogisk forskning
  • Frågor från auditoriet via chatt
 • Artikelförfattarna presenterar kort sina bidrag (Stig-Börje Asplund, Birgitta Ljung-Egeland, Håkan Löfgren, Ola Henricsson)
  • Frågor från auditoriet via chatt
 • Paneldiskussion på temat berättelser och erfarenhet, berättelser och identitet
  • Frågor från auditoriet via chatt
 • Avslutning

Missa inte chansen att ta del av en spännande diskussion om Berättelser i pedagogisk forskning!

Varmt välkomna till panelsamtalet hälsar

Redaktionen för PfS, Marie Karlsson (gästredaktör, Uppsala universitet) och författare till temanumrets bidrag

———————————————————————–

Om panelsamtalet

Panelsamtalet riktar sig till alla intresserade inom det pedagogiska kunskapsområdet –forskare, studerande, lärare i högre utbildning och yrkesverksamma – och är tänkt att utgöra ett komplement till det publicerade numret för att presentera och diskutera temanumrets innehåll i ett mer interaktivt format.

Panelsamtalet genomförs som ett modererat zoomsamtal, som spelas in för att dokumentera samtalet och för att göra det tillgängligt oberoende av plats och tid (enbart temanumrets gästredaktörer och författare samt redaktionen syns och hörs i den inspelade filmen; åhörare kan inte sätta på kamera eller mikrofon). Åhörare kan ställa frågor och kommentera via chatten. Den inspelade filmen kommer sedan att publiceras på tidskriftens portalsida www.pedagogiskforskning.se. Filmen lyder under licensen CC BY-NC-ND. Ett av syftena med de inspelade samtalen är också att dessa ska kunna utgöra ett värdefullt inslag i undervisningen på landets lärosäten.