OPEN CALL: Exit-reflektioner

Pedagogikämnet har under sin hundraåriga historia som ämne vid svenska lärosäten genomgått stora förändringar och konfigureras i dynamiskt samspel med närliggande områden i nya formeringar. Idag är det pedagogiska kunskapsområdet ett av de största inom den högre utbildningen och forskningen är väl etablerad och omfattar såväl pedagogik och didaktik som andra utbildningsvetenskapliga ämnen. Antalet professorer har ökat stort under de senaste decennierna och det pågår nu en stor generationsväxling.

Med de så kallade exit-reflektionerna är intresset inriktat mot intellektuella och institutionella perspektiv på områdets formering och reformering utifrån vad ämnesföreträdande professorer, som håller på att lämna sina anställningar för att bli seniorprofessor eller emeritus/emerita, uppfattar som avgörande skeenden, kritiska händelser, brott och kontinuiteter liksom lovande utvecklingar inom disciplinen och/eller kunskapsområdets olika inriktningar.

Välkommen med ditt bidrag till den nybildade databasen här på portalen pedagogiskforskning.se. För mer information och instruktioner, se https://pedagogiskforskning.se/databaser/

Kontakt:

Eva Forsberg och Daniel Sundberg

Eva.Forsberg@edu.uu.se

Daniel.Sundberg@lnu.se