Panelsamtal

I syfte att skapa en plattform för ett fördjupat och mer interaktivt samtal om tidskriftens temanummer, organiserar Pedagogisk forskning i Sverige panelsamtal som ett interaktivt sätt att ta del av temanumrets inriktning och innehållsliga fokus.

Panelsamtalet riktar sig till alla intresserade inom det pedagogiska kunskapsområdet – forskare, studerande, lärare i högre utbildning och yrkesverksamma – och är tänkt att utgöra ett komplement till det publicerade numret för att presentera och diskutera temanumrets innehåll i ett mer interaktivt format.

Panelsamtalet genomförs som ett modererat zoomsamtal, som spelas in för att dokumentera samtalet och för att göra det tillgängligt oberoende av plats och tid. Den inspelade filmen publiceras på tidskriftens portalsida www.pedagogiskforskning.se. Filmen lyder under licensen CC BY-NC-ND. Ett av syftena med de inspelade samtalen är också att dessa ska kunna utgöra ett värdefullt inslag i undervisningen på landets lärosäten.

Här kan du se de inspelade panelsamtalen:

Länk till panelsamtalet om berättelser i pedagogisk forskning

Länk till panelsamtalet om Pedagogisk forskning i antropocen

Länk till panelsamtalet om Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter