Nytt nummer – utmaningar i ledning av pedagogisk verksamhet

Nu är det nya numret av Pedagogisk forskning i Sverige publicerat och kan läsas här.

Detta nummer rymmer sammanlagd fyra bidrag som på olika sätt belyser aspekter av ledarskap i och av pedagogiska verksamheter och de därtill relaterade utmaningarna. Bidragen fokuserar ledarskapet dels i relation till olika aktörsgrupper – så som förvaltningstjänstemän, skolledare och lärare – och dels i relation till pedagogisk verksamhet inom förskola och skola. Dessa frågor behandlas också i olika format i detta nummer, i form av två artiklar och två essäer. I den första artikeln ”Kommunal förvaltning som politisk aktör: Ett perspektiv på policy och förändring inom förskollärarprofessionen” av Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson och Dennis Beach presenteras hur förvaltningstjänstemän har tolkat och arbetad med 2010-års reformer inom det förskolepedagogiska området. Förskolan som pedagogisk verksamhet är sedan också i fokus för den andra artikeln, författad av Ann-Christine Vallberg Roth och Ylva Holmberg. Artikeln ”Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola: Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt?” belyser hur helheten av undervisning, omsorg och lärande kan förstås utifrån förskollärares texter och samhandlingar. I sin essä ”Framgångsrika skolor – de flesta enligt deras rektorer” problematiserar Mats Alvesson, på basis av en empirisk undersökning, rektorers perspektiv på den egna skolverksamhetens kvalité. Den andra essän, skriven av Helena Ackesjö, behandlar lärararbetets gränser och de utmaningar som är relaterade till lärarassistenters intåg i skolan, där författaren med hjälp av komparativa inslag reflekterar över frågan ”Borde svenska lärare bli mer franska?”.

Vi önskar en trevlig läsning och en skön sommar!
Redaktionen

För att prenumerera på tidskriften, vänligen klicka här.