Om SWERA

SWERA (Swedish Educational Research Association) är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja pedagogisk forskning och praktik i Sverige, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Ordförande för SWERA är Sverker Lindblad, Göteborgs universitet.

E-post: sverker.lindblad@ped.gu.se

Uppdatera dig också om SWERAs arbete via vår grupp på Facebook: https://www.facebook.com/SwedishEducationalResearch

Bli medlem i SWERA
Att vara medlem i SWERA kostar 150 kronor per år. För doktorander är avgiften 100 kronor per år. Ansökan om medlemskap skickas till Daniel Pettersson.

E-post: daniel.pettersson@hig.se