SWERA råd

SWERA:s Forskarutbildningsråd 

Forskarutbildningsrådet började arbeta 2013, direkt efter att SWERA bildades. Vårt gemensamma intresse har varit att skapa överblick av hur forskarutbildningarna inom det breda pedagogiska kunskapsområdet utvecklas. Rådets arbetsgrupp har fokuserat att steg för steg kartlägga hur forskarutbildningen inom området ser ut. Detta eftersom vi uppfattar att det har skett stora förändringar, utan att det finns uppgifter om vad dessa förändringar konkret innebär både för den framtida forskningen och för undervisning inom ämnesområdet. Vår målsättning är att också kunna kommunicera sådana översikter till de verksamma inom områdets forskarutbildningar.

Gun-Britt Wärvik har varit rådets ordförande sedan 2013. Från början ingick Annika Bergviken Rensfeldt (GU) och Maria Rubin (MU) i rådets arbetsgrupp. Efter något år utvidgades den med Eva Forsberg (UU) och senare med Åsa Lindberg-Sand (LU). Annika, Maria och Eva har slutat i arbetsgruppen och idag består den utöver Gun-Britt Wärvik av Åsa Lindberg-Sand, Carl-Henrik Adolfsson (LnU) och Malin Kronqvist-Håård (ORU). De två sistnämnda har nyligen börjat. Vi kommit överens om att arbeta i denna sammansättning fram till årsmötet 2020, då vi hoppas att kunna utöka rådets arbetsgrupp med ytterligare en eller två personer.

Kontaktperson: Gun-Britt Wärvik gun-britt.warvik@ped.gu.se

SWERA:s Doktorandråd 

Som forskarstuderande inom det pedagogiska kunskapsområdet delar vi många gemensamma frågor och utmaningar. SWERA:s doktorandråd finns därför till för att skapa en plattform för att diskutera olika aspekter av forskarblivande samt att sprida information kring doktorandkurser, stipendier, konferenser och tjänster etcetera. Genom detta vill rådet skapa nätverk mellan juniora forskare från olika lärosäten samt arbeta för att stärka den nationella infrastrukturen vad gäller samarbeten, kunskapsutbyten och publiceringar inom det pedagogiska kunskapsområdet. Doktorandrådet arbetar löpande under året med att skapa innehåll för forskarstuderande vid svenska lärosäten samt under SWERA-konferensen. 

Vid frågor kring SWERA:s Doktorandråd kontakta ordförande Maria Rosén, maria.rosen@edu.uu.se 

Se även: https://www.facebook.com/groups/910312065721919