Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige!

I artikeln “Låt lärarna vara lärare” – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter studerar Per Lindqvist vilka olika idéer om lärararbetet som träder fram i medietexter och som ges dominans i det offentliga samtalet om lärarassistenter.

Maria Olsson, Elisabeth Lindgren Eneflo och Gunilla Lindqvist belyser i sin artikel Undervisning i förskolan – en företeelse i rörelse om hur förskollärare, som deltog i en forskningscirkel, ger olika innebörder åt undervisning i förskolan.

Artiklarna kan läsas här.

Det finns också nya debattinlägg publicerade i tidskriftens debattserie om praktiknära forskning, skrivna av Ulf Blossing, Tine S. Prøitz, Karin Hermansson och Marie-Hélène Ahnborg, Lars Olsson och Anna Brunner Cederlund, Maria Jarl och Magdalena Taube. Dessa finns tillgängliga här.

Vi önskar en trevlig läsning!