Riktlinjer/Guidelines

Riktlinjer/Guidelines 2016-06-01T10:46:56+00:00

Omfånget på en artikel beräknas till mellan 10 och 16 A4-sidor inklusive illustrationer och litteraturförteckning. Mellan 5 000 och 8 000 ord eller max 50 000 tecken med blanksteg ger en indikation, ska anges på dokumentet. Skriv i wordformat, Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text. Det ska finnas titel på artikeln och inledas med ett kort abstrakt (ca 12-15 rader). Därefter kommer underrubriker (ex. Inledning med bakgrund, Tidigare forskning, Metod, Resultat, Diskussion).

Språket är svenska och till varje artikel ska finnas en språkgranskad engelsk ”summary” om 1-2 sidor (ca 500-1000 ord). Tabeller och figurer bifogas separat. Referenssystem följer APA (American Psychological Association) med undantaget att även ha med författarens/författarnas förnamn.

Alla artiklar granskas först av redaktionen för en ev. dubbel och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

Upphovsrätt
Den embargotid som gäller för parallellpublicering i Open Access är sex månader efter publiceringen av pappersutgåvan.