Riktlinjer/Guidelines

Författarvägledning


Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige välkomnar bidrag i olika format, såsom artiklar, debattinlägg, essäer, recensioner av nyutkommen litteratur eller fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar. Bidragen ska vara skrivna på Svenska (med undantag för fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på doktorsavhandlingar som också kan skrivas på engelska) och av relevans för det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige. För samtliga manuskript gäller att dessa ska lämnas in i Wordformat, Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text. Pedagogisk Forskning i Sverige accepterar endast manuskript som inte tidigare varit publicerade eller texter som inte samtidigt erbjuds en annan tidskrift eller förlag.

Här nedan finner du en kortfattad författarvägledning som ämnar att ge en översiktlig bild av de olika formatens formella ramar. För utförliga författarvägledningar, vänligen se LnuOpen.

 

Artiklar (forskningsartiklar, kunskapsöversikter, debattartiklar)

En artikel brukar omfatta mellan 6000 – 8000 ord (vilket motsvarar ungefär 10-16 A4-sidor), exklusive referenslista och eventuella appendix.

Debattinlägg

Ett debattinlägg brukar omfatta ungefär 1000 ord (vilket motsvarar ungefär 2-3 A4-sidor), exklusive eventuell referenslista.

Recensioner

Recensioner av nyutkommen litteratur är på maximalt 1500 ord (vilket motsvarar ungefär 3-4 A4-sidor), exklusive referenslista. 

Essä

En essä brukar omfatta ungefär 5000 ord (vilket motsvarar ungefär 10-11 A4-sidor), exklusive eventuell referenslista och appendix.

Fakultetsopponentens sammanfattade synpunkter

Fakultetsopponenters recension av en avhandling kan vara skriven på svenska eller engelska och omfattar maximalt 3000 ord (vilket motsvarar ungefär 6 A4-sidor).

Eventuella manuskript lämnas in i tidskriftens Open Journal System, där också hela granskningsprocessen sker och kommuniceras. Artiklar granskas av två anonyma sakkunniga som utses av redaktionen för en double-blind review process.  Alla andra bidrag granskas av redaktionen.Tidskriften publiceras endast online, med undantag för vissa specialnummer. Embargotiden för publicering av artiklar som Open Access är sex månader.