Tidskriften i siffror

  • Sedan 27 år utgör tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt.
  • Sammantaget har mer än 700 bidrag publicerats i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige under årens lopp. Författarna kommer från en mängd olika lärosäten i Sverige och representerar olika inriktningar och traditioner inom det pedagogiska kunskapsområdet. Under år 2022/23 finns 24 olika lärosäten representerade bland bidragens författare.
  • 143 332 nedladdningar av tidskriftens artiklar under verksamhetsåret 2022/23. Tidskriftens användare finns i många olika länder och fördelade över hela världen. Utöver Sverige, kan här USA, Norge, Österrike, Finland, Danmark, Vietnam, Estland, Tyskland, Indien, Kanada, Frankrike nämnas som exempel.
  • 19 lärosäten i Sverige är representerade i tidskriftens nationella råd. Därutöver ingår 4 representanter från Norge, Finland, Danmark och Island.
  • Tidskriftens sidor besöktes genomsnittlig ca 630 gånger per dag under år 2023.