Databaser

Forskningsfronter: En databas för installationsföreläsningar inom det pedagogiska kunskapsområdet

Forskningsfronter är en öppen, digital databas utvecklad i syftet att synliggöra forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet. Oftast stannar installationsföreläsningarnas räckvidd vid föreläsningens specifika tid och plats. Forskningsfronter samlar löpande in alla installationsföreläsningar inom det pedagogiska kunskapsområdet och bidrar på så sätt till det samlade vetandet om utbildning, lärande och bildning. Installationsföreläsningar är genom sin mer populärvetenskapliga och diagnostiska orientering ett underutnyttjat material för att nå olika målgrupper med aktuell forskning inom såväl som utanför universiteten. Genom tidigare genomfört insamlingsarbete är ambitionerna med projektet att kunna verka för en heltäckande öppen, nationell och långsiktigt hållbar spridning och kommunikation av sekellång och aktuell pedagogisk forskning till en vidare krets av användare och intressenter.

Databasen hittas här: Installationsföreläsningar i pedagogik

Projektledare:

Eva.Forsberg@edu.uu.se, professor vid Uppsala universitet

Daniel.Sundberg@lnu.se, professor vid Linnéuniversitetet