Kommande disputationer

Disputationer och framlagda avhandlingar inom det pedagogiska kunskapsområdet:

Uppsala universitet:

http://www.edu.uu.se/forskning/disputationer-och-avhandlingar/

Umeå universitet:

https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/disputationer/

Linköpings universitet:

https://www.ibl.liu.se/

Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/disputationer/

Göteborgs universitet:

https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/var-forskning/disputationer

Den här sidan håller på att uppdateras och kompletteras.