Nytt nummer av Pedagogisk forskning i Sverige ute nu!

Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet har ordet

Specialnumret rymmer femton essäer som fått beteckningen ”exitreflektioner” och sorterar under genren essäer, med företräde för biografiska återblickar skrivna av personer som håller på att lämna akademin och det pedagogiska forskningsfältet. Ett ”call for papers” gick under 2017 ut till professorer som lämnat sina formella anställningar eller som senast 2018 kommer att göra det alternativt före 2019 blir seniorprofessor eller emeritus/emerita. Fokus är riktat mot intellektuella och institutionella perspektiv på områdets formering och reformering utifrån vad medverkande professorer uppfattar som avgörande skeenden, kritiska händelser, brott och kontinuiteter liksom lovande utvecklingar inom disciplinen och/eller kunskapsområdets olika inriktningar.

Det aktuella specialnumret är Open Access och nås här.