Ny forskarblogg på portalen!

Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen heter TIMDA – Text, information och multimodalitet i den digitala eran: https://timda.home.blog/

”Nätverket TIMDA (Text, Information and Multimodality in the Digital Age) består av nio forskare från fem olika lärosäten i Sverige. Vi skapade nätverket för drygt tre år sedan i syfte att diskutera de utmaningar den digitala tidsåldern ställer på elevers och lärares textkompetenser. Texter idag skapas och läses ofta med hjälp av digital teknik. Samtidigt som tekniken för med sig nya möjligheter, som exempelvis multimodala inslag eller hypertexter, ställer den också nya krav på att utvärdera texter och att läsa för att hitta information. Förändringar i både läroplan och styrdokument visar på en önskan att elever ska vara digitalt (text)kompetenta.

För drygt ett år sedan lanserade vi vår blogg. Vi använder den för att diskutera frågor kring digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Vår ambition är att våra blogginlägg ska utgå från genomförda studier och projekt.”

Forskarna som utgör TIMDA är:

Eva Wennås Brante, Malmö universitet

Anna-Lena Godhe, Malmö universitet och Malmö stad

Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet

Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad

Lisa Molin, Göteborgs universitet och Göteborgs stad

Ewa Skantz Åberg, Göteborgs universitet

Linnéa Stenliden, Linköpings universitet

Eva Svärdemo Åberg, Stockholms universitet

Anna Åkerfeldt, Stockholms universitet och IFOUS