Nytt nummer ute – skolan och förskolan i en föränderlig värld!

Årets första nummer, som kan läsas här, belyser skolan och förskolan i en föränderlig värld och låter i olika format olika röster inom det pedagogiska kunskapsområdet komma till tals.

Våra utbildningsinstitutioner, liksom samhället i stort, präglas av kontinuerliga förändringar som vi, verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet, tematiserar, diskuterar, försöker förstå och tar oss an på olika vis. Oavsett vilka ståndpunkter vi företräder och från vilket håll vi närmar oss dessa konkreta förändringar, så bidrar dock varje röst till att stärka det levande och kollektiva samtalet. Med tanke på den aktuella situationen i världen och de förändringarna som är kännbara på många olika sätt, kan det gemensamma samtalets värde nog inte värderas för högt för att tillsammans bemästra de utmaningar vi står inför.

Med en önskan om en givande läsning,

Redaktionen för Pedagogisk Forskning i Sverige