Nytt temanummer ute! Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter

Temanumret ”Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter”, samlar tio spännande bidrag som belyser abduktion som begrepp och som forskningsansats inom pedagogisk forskning. Helnumret och numrets enstaka bidrag kan läsas här.

Susanne Andersson (Stockholms universitet) och Jutta Balldin (Malmö universitet) introducerar läsaren till temanumret som gästredaktörer. Vidare innehåller temanumret följande bidrag: Abduktion som kunskapsfilosofi och forskningsmetod (Arvid Löfberg, Stockholms universitet); Tolkningens metodologi och selektiv abduktion (Corrado Matta, Linnéuniversitetet); Livsvärldsfenomenologisk belysning av abduktion inom pedagogisk forskning: exemplet lärarblivande (Inger C. Berndtsson, Göteborgs universitet & Monica Vikner Stafberg, Uppsala universitet); Påtagligt rörligt – om abduktiva tankerörelser i pedagogisk forskning (Jutta Balldin, Malmö universitet); Några möjligen tankeslipande satser …Om abduktion – i edukologin (Birgitta Qvarsell, Stockholms universitet); Barn som busfrön eller kreativa aktörer? Att se på nya sätt via en abduktiv strategi (Margareta Aspán, Stockholms universitet); Perspektivskifte som abduktiv metod för att reda ut frustrationer (Susanne Andersson, Stockholms universitet); Abduktiv analys i samverkansforskning – fokus på didaktiska modeller i förskola (Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet); Abduktion som alternativ i didaktisk forskning (Linda Wilhelmsson, Mittuniversitetet & Ulla Damber, Mittuniversitetet).

Vi önskar en trevlig läsning!

Redaktionen för Pedagogisk forskning i Sverige


Missa inte panelsamtalet om temanumret!

Onsdag den 29 mars 2023 kl. 16-17 genomfördes ett panelsamtal om temanumret via zoom som spelades in och som kan ses via följande länk: Länk till panelsamtalet om Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter

Medverkande: Susanne Andersson, Jutta Balldin, Arvid Löfberg , Corrado Matta, Birgitta Qvarsell, Linda Wilhelmssson, Ulla Damber, Inger Berndtsson, Monica Vikner Stafberg och redaktionen för PfS.

Programpunkter:

Redaktionen för Pedagogisk forskning i Sverige introducerar panelsamtalet

Susanne Andersson & Jutta Balldin inleder kort om bakgrunden till temanumret

Författarna presenterar sina bidrag:

  • Arvid Löfberg, Abduktion som kunskapsfilosofi och forskningsmetod
  • Birgitta Qvarsell, Några möjliga tankeslipande satser … Om abduktion – i edukologin
  • Linda Wilhelmsson & Ulla Damber, Abduktion som alternativ i didaktisk forskning
  • Inger Berndtsson & Monica Vikner Stafberg, Livsvärldsfenomenologisk belysning av abduktion inom pedagogisk forskning: exemplet lärarblivande
  • Corrado Matta, Tolkningens metodologi och selektiv abduktion

Gemensam diskussion: Vad menar vi att abduktion har att erbjuda idag i förhållande till … 1) högre utbildning (såväl för studenter som lärare), 2) samt för forskningen?

Avslutande sammanfattning från Susanne och Jutta

Om panelsamtalet

Panelsamtalet riktar sig till alla intresserade inom det pedagogiska kunskapsområdet –forskare, studerande, lärare i högre utbildning och yrkesverksamma – och är tänkt att utgöra ett komplement till det publicerade numret för att presentera och diskutera temanumrets innehåll i ett mer interaktivt format.

Panelsamtalet genomförs som ett modererat zoomsamtal, som spelas in för att dokumentera samtalet och för att göra det tillgängligt oberoende av plats och tid (enbart temanumrets gästredaktörer och författare samt redaktionen syns och hörs i den inspelade filmen; åhörare kan inte sätta på kamera eller mikrofon). Åhörare kan ställa frågor och kommentera via chatten. Den inspelade filmen publiceras på tidskriftens portalsida www.pedagogiskforskning.se. Filmen lyder under licensen CC BY-NC-ND. Ett av syftena med de inspelade samtalen är också att dessa ska kunna utgöra ett värdefullt inslag i undervisningen på landets lärosäten.

Panelsamtalen är tillgängliga här på portalen under fliken ”resurser”: https://pedagogiskforskning.se/panelsamtal/