Nytt temanummer ute! Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter

Temanumret ”Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter”, samlar tio spännande bidrag som belyser abduktion som begrepp och som forskningsansats inom pedagogisk forskning. Helnumret och numrets enstaka bidrag kan läsas här.

Susanne Andersson (Stockholms universitet) och Jutta Balldin (Malmö universitet) introducerar läsaren till temanumret som gästredaktörer. Vidare innehåller temanumret följande bidrag: Abduktion som kunskapsfilosofi och forskningsmetod (Arvid Löfberg, Stockholms universitet); Tolkningens metodologi och selektiv abduktion (Corrado Matta, Linnéuniversitetet); Livsvärldsfenomenologisk belysning av abduktion inom pedagogisk forskning: exemplet lärarblivande (Inger C. Berndtsson, Göteborgs universitet & Monica Vikner Stafberg, Uppsala universitet); Påtagligt rörligt – om abduktiva tankerörelser i pedagogisk forskning (Jutta Balldin, Malmö universitet); Några möjligen tankeslipande satser …Om abduktion – i edukologin (Birgitta Qvarsell, Stockholms universitet); Barn som busfrön eller kreativa aktörer? Att se på nya sätt via en abduktiv strategi (Margareta Aspán, Stockholms universitet); Perspektivskifte som abduktiv metod för att reda ut frustrationer (Susanne Andersson, Stockholms universitet); Abduktiv analys i samverkansforskning – fokus på didaktiska modeller i förskola (Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet); Abduktion som alternativ i didaktisk forskning (Linda Wilhelmsson, Mittuniversitetet & Ulla Damber, Mittuniversitetet).

Vi önskar en trevlig läsning!

Redaktionen för Pedagogisk forskning i Sverige

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.