Ny forskarblogg på portalen!

Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen på PfS portalen heter Skolöverstyrelsen som drivs av professor Christian Lundahl, Örebro universitet, tillsammans med kollegor från olika lärosäten: https://www.skoloverstyrelsen.se/

”Skolöverstyrelsen.se är en partipolitiskt oberoende gruppblogg. Vi som skriver här är alla disputerade forskare med anknytning till pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Vi är verksamma vid olika lärosäten och har olika specialinriktningar, från utbildningshistoria till ämnesdidaktik. Skolöverstyrelsen.se strävar efter att ge teoretiska och empiriska perspektiv och kommentarer kring skola, utbildning, forskning och utbildningspolitiska reformer. Vi vill med våra egna inlägg bidra till en perspektivrik debatt om utbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.”