Debatt 2020 om praktiknära forskning igång!

Under hela 2020 bjuder Pedagogisk forskning i Sverige in till en nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?” . Vilka olika benämningar och definitioner finns det? Vilka olika kunskapstraditioner är framträdande i den nya forskningen? Vad betyder hög vetenskaplig kvalitet inom den praktiknära forskningen? På vilka sätt styr professionen denna kunskapsutveckling? Hur förena relevans med internationell kvalitetssäkring? Hur förhåller sig praktiknära forskning till grundforskning inom olika discipliner? Vilka förutsättningar behöver utvecklas för att praktiknära forskning ska få önskat genomslag, vad gäller ramar, strukturer, strategier på olika nivåer och bland olika aktörer?

Ett antal ledande företrädare för nya satsningar inom området har fått en särskild inbjudan, men alla intresserade har möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra ett urval och fördelning av inlägg över fyra nummer av Pedagogisk Forskning i Sverige under 2020. Här kan man läsa mer om debatten och ladda ner debattartiklarna: gå till debattartiklarna.