SWERA:s ordförande Jonas Almqvist inviger portalen

Det svenska utbildningsvetenskapliga forskningsfältet har en lång historia och är rikt på  studier med olika inriktningar baserade på en variation av forskningsfrågor, teorier och metoder. Forskningens betydelse kan inte underskattas […]

Nytt nummer av Pedagogisk forskning i Sverige ute nu!

Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet har ordet Specialnumret rymmer femton essäer som fått beteckningen ”exitreflektioner” och sorterar under genren essäer, med företräde för biografiska återblickar skrivna av personer som håller […]