Konferens 2023

Det är dags att planera för SWERA 2023 den 10–12 oktober vid Högskolan i Gävle! 

Tema för SWERA-mötet är: Yttre kontroll och intellektuell organisering av det pedagogiska kunskapsområdet. Vi kommer att behandla hur det pedagogiska kunskapsområdet formas av olika intressen och intellektuella traditioner och av olika aktörer i vår omvärld. 

Länk till anmälan: https://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2023-09-13-SWERA-2023.html

Programmet i korthet:

Den 10 oktober har doktorandrådet och professorsmötet sina respektive förkonferenser. Doktorandernas förkonferens sker via Zoom ( https://hig-se.zoom.us/j/62490711565 ). Professorsmötet sker på plats, men med möjlighet att streama mötet om Du vill följa det på avstånd. 

Den 11–12 oktober genomförs SWERA-konferensen som organiseras i form av Key-notes, seminarier, och rådslag organiserade av SWERAs olika råd (forskarutbildningsrådet, doktorandrådet, tidskriftsrådet, lärarutbildningsrådet, och forskarutbildningsrådet) samt av redaktionen för Pedagogisk Forskning i Sverige. 

Den 11 oktober med start kl.17.00 genomförs SWERAs årsmöte. Motioner till årsmötet ska skickas senast den 11 september till SWERAs sekreterare Åsa Lindberg-Sand asa.lindberg-sand@ahu.lu.se

Det detaljerade programmet för konferensen kan laddas ner här:
Underlag:

Dokument från doktorandrådets förkonferens:

Konferensen samt årsmötet genomförs på plats på Campus, Högskolan i Gävle. För att delta krävs medlemskap i SWERA. Om Du enbart deltar virtuellt på förkonferenserna är det bara medlemskap som krävs. För deltagande på plats tillkommer en konferensavgift om 750 kr för doktorander och 1000 kr för övriga, då ingår fika, kaffe och en konferensmiddag.

Som medlem anmäler du ditt intresse av medlemskap till Daniel Pettersson (daniel.pettersson@hig.se). Han kommer då skicka information om hur en blir medlem. Medlemsavgiften är 150 kronor, för doktorander 100 kronor. 

Mer information om SWERA-konferensen samt årsmötet kommer löpande här på PfS hemsida samt vår facebooksida.

VARMT VÄLKOMNA TILL GÄVLE!