Nya artiklar publicerade ahead of print

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! Sven Bjerstedt presenterar i sitt bidrag vilken betydelse och potential som begreppet musikalitet kan ha för skådespelares lärprocesser. Hur skolors hälsofrämjande arbete formas och blir till utifrån arbetet med manualer fokuserar Karin Gunnarsson på i sitt bidrag. I Magnus Levinssons artikel behandlas aspekter i skärningspunkten mellan så kallade märklarorganisationer, kunskapsöversikter och undervisningens komplexitet. Lisa Wallander introducerar och demonstrerar i sin artikel ett pedagogiskt verktyg baserat på användningen av fiktiva fall (vinjetter) konstruerade enligt den experimentella faktoriella surveymetodens principer. Artiklarna kan läsas här.

Artiklarna är publicerade ahead of print och kommer att finnas med i nästa nummer Pedagogisk forskning i Sverige.

Vi önskar trevlig läsning, en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med bästa hälsningar från Småland och Linnéuniversitetet

Redaktionen för Pedagogisk forskning i Sverige