SWERA konferenser

SWERA konferens 2020:

Nästa SWERA konferens kommer att äga rum 7-8 oktober 2020 som en digital konferens som arrangeras av Göteborgs universitet.

https://swera.blogg.gu.se/

——————————————

Hej Swera!

Höstens Swera-konferens kommer gå av stapeln, men digitalt! Vi planerar just nu en konferens där vi kommer mötas virtuellt.

Å ena sidan är det mycket tråkigt att vi inte kan ses IRL, å andra sidan blir detta en historisk SWERA-konferens som vi kommer lära oss mycket av inför framtiden. Vi hoppas också på ett rekorddeltagande i de virtuella mötena vi kommer att ha.

Göteborgs Universitet som planerar konferensen i år arbetar nu med ett program för att få en så levande och kreativ konferens som möjligt. För att få detta att fungera ber vi er att blockera 6-8 oktober i almanackan för virtuella möten och träffar, dvs för professorsmöte, de olika råden, webbseminarier, doktorandmöten och årsmöte. Vi återkommer med mer detaljerat program under våren och hur man kommer kunna logga in på de olika virtuella träffarna.

För att vi ska veta hur många som avser att vara med på delar av eller hela konferensen kommer vi så småningom gå ut med en anmälningslänk. Vi kommer ta ut en minimal kostnad för konferensen för att täcka omkostnader kring IT-support och dylikt.

För att kunna vara med på konferensen behöver du vara medlem i SWERA. Ansökan om medlemskap: Skriv till Daniel.Pettersson@hig.se

På återhörande!

Hälsningar från arrangörsgruppen vid Göteborgs universitet: Sverker Lindblad,  Åsa Hirsh, Gun-Britt Wärvik, Britt-Marie Apelgren, Anna-Carin Jonsson, Eva Stina Stenström och Agneta Edvardsson

genom Anna Jobér, vice ordf. SWERA