SWERA konferenser

SWERA konferens 2021:

Varmt välkommen till SWERA-konferensen 2021! Den kommer gå av stapeln helt online 5-7 oktober. Swera växer och vi får allt större möjligheter till påverkan men också till att stötta varandra.

Vi ser därför fram emot givande sessioner och diskussioner om nutid och framtid. Ansvarig för årets konferens är Malmö Universitet.

Anmäl dig till konferensen här: https://forms.office.com/r/REm1C26901

—————————————————–

SWERA konferens 2020:

Nästa SWERA konferens kommer att äga rum 7-8 oktober 2020 som en digital konferens som arrangeras av Göteborgs universitet. Se nedan för mer information.

https://swera.blogg.gu.se/

Till Dig som är medlem i SWERA:

Här kommer en inbjudan till SWERA-konferensen den 7-8 oktober samt doktorandråd och professorsmöte den 6 oktober. Årets konferens kommer att genomföras on-line på grund av Corona-pandemin. 

För att delta ska man vara medlem i SWERA, medlemsavgiften betalar också konferensavgiften! Du kan förnya medlemskapet på länken nedan, där Du också registrerar Dig!

För medlemskap och registrering gå till: 

https://ui.ungpd.com/Surveys/9b17d630-0745-40b6-8d6f-32dec8ff56b3

För att anmäla dig till doktorandrådets förkonferens gå till:

https://ui.ungpd.com/Surveys/94444986-ab0e-49e6-8739-e1562b63a0f4

Så en översikt över innehållet. Hoppas att Du tycker det är intressant och att det kan bidra till att verka för SWERAs uppgifter med en intellektuell och social organisering av det pedagogiska kunskapsområdet! 

Och notera särskilt SWERAs årsmöte onsdagen den 7 oktober kl 15. On-line! Motioner ska vara inne i god tid före årsmötet!

Preliminärt innehåll för SWERA-konferensen den 7-8 oktober

Seminarier och paneldebatter:

Upplägg: 30 min inledning inklusive diskutand, samt 30 min öppet för deltagarna

  • Kollegial bedömning vid rekrytering och befordran. Inledare: Eva Forsberg (Uppsala) och Sara Levander (Gävle)
  • Den politiska kritiken av forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet. Inledare: Sverker Lindblad (Göteborg) och Lisbeth Lundahl (Umeå)
  • Till frågan om den förmenta pedagogiska konstruktivismen. Inledare: Ingrid Carlgren (Stockholm)  och Roger Säljö (Göteborg)
  • Om verksamheten med tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige och vår portal. Inledare: Daniel Sundberg (Linné) med redaktion

Rådslag och rådsverksamhet:

  • Doktorandrådet: Ordförande Maria Rosén (Uppsala)
  • Tidskriftsrådet: Ordförande Daniel Pettersson (Gävle och Uppsala)
  • Forskarutbildningsrådet: Ordförande Gun-Britt Wärvik (Göteborg
  • Forskningspolitiska rådet: Ordförande under tillsättning (nu Umeå)

Årsmöte:

Planeras till onsdagen den 7 oktober kl 15. (Medlemmar – boka in detta!)

Ordförande och sekreterare utses vid årsmötet.

Underlag kommer: Kallelse, VB, VF, Ekonomi, Revision, Valberedning

Till detta kommer särskilda förkonferenser som genomförs tisdagen den 6 oktober:

  • Professorsmöte inom det pedagogiska kunskapsområdet. Tema: Det pedagogiska områdets intellektuella och sociala organisering. Intresserad? Kontakta sverker.lindblad@ped.gu.se
  • Doktorandernas förkonferens/The Doctoral Preconference . Tema: Att bli granskad och att granska – doktoranders möte med olika granskningspraktiker (Theme: To be reviewed and to review – PHD-students’ encounter with different reviewing practices). Intresserad? Kontakta  maria.rosen@edu.uu.se (Anmälan till doktorandrådets förkonferens görs via följande länk: https://ui.ungpd.com/Surveys/94444986-ab0e-49e6-8739-e1562b63a0f4)

Varmt välkomna till en fysiskt distanserad SWERA-konferens önskar planeringsgruppen i Göteborg och SWERAs styrelse!

Planeringsgruppen i Göteborg:

Åsa Hirsh (ordf), 

Britt-Marie Apelgren, Sverker Lindblad, Jonas Udd, Gun-Britt Wärvik, 

Eva Stina Stenström, Anders Åkerström

SWERAs styrelse:

Sverker Lindblad, Göteborgs universitet (ordf), Anna Jobér, Malmö universitet (v ordf), Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet (sekr), Daniel Petterson, Högskolan i Gävle (kassör), Angerd Eilard, Högskolan i Kristianstad, Ulrika Haake, Umeå universitet, Åsa Hirsh, Jönköping University, Elisabeth Hultqvist, Stockholms universitet, Håkan Löfgren, Linköpings universitet, Marie Nilsberth, Karlstad universitet, Maria Rosén, Uppsala universitet, doktorandrepresentant

Swedish Educational Research Association (SWERA)

Hemsida:         https://pedagogiskforskning.se/swera/

Tidskrift:          https://pedagogiskforskning.se/

Facebook:       https://www.facebook.com/SwedishEducationalResearch/

Konferensen: https://swera.blogg.gu.se/

Ingår i WERA: https://www.weraonline.org/