Debatt

Skola och samhälle

S.O.S. är en nättidning om skola, skolpolitik och lärarutbildning. Den avser föra en fördjupad, kritisk och bred diskussion om vart skolan är på väg. Många ska komma till tals i S.O.S.: lärare som är mitt uppe i vardagsarbetet i skolan, lärarutbildare i färd med att skapa lärarutbildning, forskare som vill delta i en kritisk utbildningsdebatt, elever, föräldrar, lärarstudenter, politiker – alla med intresse för skolan och skolans utveckling. Läs mer under fliken Bidrag hur du gör för att skriva i S.O.S.

DEBATT 2022: ”Pedagogisk forskning – relevant för vem och för vad?”

Under år 2022 har Pedagogisk Forskning i Sverige bjudit in till en nationell debatt för att diskutera framtidens pedagogiska forskning. Vilka är utmaningarna för utbildning, skola och lärande och vilka bidrag kan den pedagogiska forskningen ge? Hur formeras och organiseras kunskapsområdet givet olika förväntningar i samhället?

Ett antal ledande företrädare har fått en särskild inbjudan till att medverka debatten, men alla intresserade hade möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2022.

Debattartiklarna kan läsas här.

DEBATT 2020 i Pedagogisk forskning i Sverige: praktiknära forskning

Under hela 2020 har Pedagogisk forskning i Sverige bjudit in till en nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?”. Vilka olika benämningar och definitioner finns det? Vilka olika kunskapstraditioner är framträdande i den nya forskningen? Vad betyder hög vetenskaplig kvalitet inom den praktiknära forskningen? På vilka sätt styr professionen denna kunskapsutveckling? Hur förena relevans med internationell kvalitetssäkring? Hur förhåller sig praktiknära forskning till grundforskning inom olika discipliner? Vilka förutsättningar behöver utvecklas för att praktiknära forskning ska få önskat genomslag, vad gäller ramar, strukturer, strategier på olika nivåer och bland olika aktörer?

Ett antal ledande företrädare för nya satsningar inom området har fått en särskild inbjudan, men alla intresserade hade möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2020.

Debattartiklarna kan läsas här.