Debatt

Skola och samhälle

S.O.S. är en nättidning om skola, skolpolitik och lärarutbildning. Den avser föra en fördjupad, kritisk och bred diskussion om vart skolan är på väg. Många ska komma till tals i S.O.S.: lärare som är mitt uppe i vardagsarbetet i skolan, lärarutbildare i färd med att skapa lärarutbildning, forskare som vill delta i en kritisk utbildningsdebatt, elever, föräldrar, lärarstudenter, politiker – alla med intresse för skolan och skolans utveckling. Läs mer under fliken Bidrag hur du gör för att skriva i S.O.S.

DEBATT 2020 i Pedagogisk forskning i Sverige: praktiknära forskning

Under hela 2020 bjuder Pedagogisk forskning i Sverige in till en nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?”. Vilka olika benämningar och definitioner finns det? Vilka olika kunskapstraditioner är framträdande i den nya forskningen? Vad betyder hög vetenskaplig kvalitet inom den praktiknära forskningen? På vilka sätt styr professionen denna kunskapsutveckling? Hur förena relevans med internationell kvalitetssäkring? Hur förhåller sig praktiknära forskning till grundforskning inom olika discipliner? Vilka förutsättningar behöver utvecklas för att praktiknära forskning ska få önskat genomslag, vad gäller ramar, strukturer, strategier på olika nivåer och bland olika aktörer?

Ett antal ledande företrädare för nya satsningar inom området har fått en särskild inbjudan, men alla intresserade har möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra ett urval och fördelning av inlägg över fyra nummer av Pedagogisk Forskning i Sverige under 2020.

Debattartiklarna kan läsas här.