Välkommen med din recension!

Visste du att Pedagogisk forskning i Sverige också publicerar recensioner på nyutkommen litteratur så som vetenskapliga böcker eller kurslitteratur? Vi publicerar också fakultetsopponenters recension av nya avhandlingar i vår tidskrift. Har du nyligen läst en publikation som du skulle kunna tänka dig att skriva en recension om? Då välkomnar vi ditt bidrag!

För att få en överblick över tidskriftens olika publiceringsformat samt tillhörande författarriktlinjer, vänligen följ länken här.