Kommande forskarutbildningskurser

På denna sida sammanställer vi aktuella forskarutbildningskurser enligt publicerad information på lärosätenas webbplatser*.

Specialiseringskurser VT22

Forskningsetik, akademiskt skrivande och forskningskommunikation VT22

Vetenskapsteori och metod VT22

*Sammanställningen är inte fullständig och också beroende på lärosätenas information. Erbjuder ditt lärosäte en forskarutbildningskurs  inom det pedagogiska kunskapsområdet som inte syns här än? Vänligen kontakta redaktionen via redaktion.pedforsk@lnu.se. Sidan uppdateras kontinuerligt.