Kommande forskarutbildningskurser

På denna sida sammanställer vi aktuella forskarutbildningskurser enligt publicerad information på lärosätenas webbplatser*.

Hösttermin 2023:

Vetenskapsteori och metod HT23

Etik och forskningskommunikation HT23

Specialiseringskurser HT23

Vårtermin 2023:

Forskningsetik, akademiskt skrivande och forskningskommunikation VT23

Vetenskapsteori- och metodkurser VT23

Specialiseringskurser VT23

*Sammanställningen är inte fullständig och också beroende på lärosätenas information. Erbjuder ditt lärosäte en forskarutbildningskurs  inom det pedagogiska kunskapsområdet som inte syns här än? Vänligen kontakta redaktionen via redaktion.pedforsk@lnu.se. Sidan uppdateras kontinuerligt.