Kommande forskarutbildningskurser

På denna sida samlar vi aktuella forskarutbildningskurser.

Vänligen klicka på de tematiska länkarna nedan för att få en överblick vilka kurser som erbjuds:

Vårtermin 2020:

Metod- och metodologikurser

Kurser om akademiskt skrivande

Specialiseringskurser

Vetenskapsteoretiska kurser

Hösttermin 2020:

Specialiseringskurser

Metod- och metodologikurser

Kurser om forskningsetik

Hösttermin 2019:

Ämnesintroducerande kurser

Vetenskapsteoretiska kurser

Metod- och metodologikurser

Kurser om forskningsetik

Specialiseringskurser

Erbjuder ditt lärosäte en forskarutbildningskurs  inom det pedagogiska kunskapsområdet som inte syns här än? Vänligen kontakta redaktionen via redaktion.pedforsk@lnu.se