Kommande forskarutbildningskurser

På denna sida samlar vi aktuella forskarutbildningskurser.

Vänligen klicka på de tematiska länkarna nedan för att få en överblick vilka kurser som erbjuds:

Hösttermin 2020:

Ämnesintroducerande kurser

Specialiseringskurser

Metod- och metodologikurser

Kurser om forskningsetik

Didaktikkurser

Vårtermin 2021:

Kurser på forskarnivå VT21

Erbjuder ditt lärosäte en forskarutbildningskurs  inom det pedagogiska kunskapsområdet som inte syns här än? Vänligen kontakta redaktionen via redaktion.pedforsk@lnu.se