Pedagogisk forskning i Sverige – 25 år i kunskapsbildningens tjänst

Pedagogisk forskning i Sverige har 2021 funnits i 25 år! Det är något vi särskilt vill uppmärksamma i ett jubileumsnummer som kan läsas här.

I detta jubileumsnummer vill vi, som nuvarande redaktion, inledningsvis göra några reflektioner kring tidskriften, dess uppdrag och de utmaningar som vi kan se framgent. I en notat får vi ta del av senior professor Sverker Lindblads och professor emeritus Mats Ekholms perspektiv och reflektioner kring tidskriftens utveckling. De var med och startade tidskriften och ger i öppningstexten inblickar, motiv och diskussioner kring hur tidskriften och det akademiska landskap som den ingår i har förändrats och vilka utmaningar som detta idag aktualiserar. Härtill bidrar också två ytterligare notat från de pågående SWERA-samtalen; dels om kollegial bedömning inom akademin som Eva Forsberg och Sara Levander skrivit kring, dels om bedömning i forskarutbildningar utifrån samtal i SWERA:s doktorandråd, författad av Maria Rosén och Tina Lidström.

I tre artiklar kan vi ta del av aktuella forskningsteman inom det pedagogiska kunskapsområdet. De behandlar normkritik och normkritisk pedagogik (Helena Hill), nyanländas lärande i mottagandeplaner (Anna Ehrlin och Ulrika Jepson Wigg) och meningsbegreppet i pedagogiken (Robert Ohlsson). I en essä tematiseras också vad undervisning i fritidshemmet kan vara (Jens Gardesten). I två olika debattinlägg ställs viktiga frågor för den framtida forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet, dels om praktiknära forskning (Glenn Hultman), dels om forskares autonomi i en tid av nyttighetskrav (Christer Fritzell).

Trevlig läsning önskar

Redaktionen för Pedagogisk forskning i Sverige