Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen heter Collearn – collaborate & learn och kommer från Cecilia Bjursell och Annika Engström.

https://collearnblog.wordpress.com/

“Bloggen Collearn är en arena där vi på ett kreativt sätt kan experimentera, utveckla och presentera idéer kring vuxnas lärande och lärande i organisationer. Att skriva ner sina tankar är ett sätt att stimulera sitt eget lärande och när vi delar med oss kan det öppna för ett möte med hur andra har tänkt på samma område”

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Hon är centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande samt leder forskningsmiljön Livslångt lärande. Aktuella projekt handlar om äldres lärande, lärande mellan generationer, digitalisering och utbildning samt utbildningsledning.

Annika Engström är lektor i arbetsorganisation vid Tekniska högskolan, Jönköping University. Sedan 2019 arbetar hon även som forskare inom Skolchefsinstitutet. Hennes forskning rör samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer. Aktuella projekt rör innovationsförmåga i tillverkande industri, lärande kring kundanpassningar samt utbildningsledning.

För att synas här eller tipsa om forskarblogg, vänligen kontakta redaktion.pedforsk@lnu.se.