Dags att teckna ny prenumeration?

E-tidskriften publicerar 4 nummer/år och tillämpar även publiceringsformen “ahead-of-print”, vilket innebär att granskade artiklar tillgängliggörs innan publicering i ett nummer. Som prenumerant har du under 6 månader exklusiv tillgång till nya publikationer. Med en institutionsprenumeration stödjas det nationella samarbetet kring portalen pedagogiskforskning.se och tidskriften, samtidigt som alla medarbetare vid institutionen får tillgång till nya publikationer och nyheter från Pedagogisk Forskning i Sverige under ett år från det datumet då prenumerationen tecknas. Prenumeration kan tecknas via följande länk: Prenumerera på PfS och eventuella frågor får gärna riktas till redaktion.pedforsk@lnu.se.