Nya artiklar publicerade ahead of print

Nya artiklar publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige!

Genom en kritisk textanalys belyser Anita Norlund suggestopedi som språkdidaktiskt verktyg i vuxenutbildning. Jenny Rosén, Boglárka Straszer och Åsa Wedin undersöker i sin artikel användningen av språkliga resurser i studiehandledning på modersmålet. Jörgen From, Fanny Pettersson och Gerd Pettersson belyser i sitt bidrag fjärrundervisning som en central del i skolans digitalisering och Layal Kasselias Wiltgren undersöker i sin artikel den subtila exkluderingen av högpresterande elever med utländsk bakgrund i en innerstadsskola. Henrik Lindqvist, Rickard Östergren och Lotta Holme presenterar en forskningsöversikt om elevassistenter i skolan, och Linnéa Holmberg och Eva Kane presenterar ett bidrag på temat Den tacksamma leken – Legitimering av fritidshemsverksamhet genom utbildningspolitik och forskning. Anders Persson bidrar med sin debattartikel Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning, till tidskriftens pågående debatt under 2020 om praktiknära forskning.

Artiklarna är publicerade ahead of print och kan läsas här.

Vi önskar trevlig läsning och en fin sommar!