Final call – temanummer om berättelser i pedagogisk forskning

Pedagogisk forskning i Sverige utlyser ett temanummer om berättelser i pedagogisk forskning. Temanumret syftar till att lyfta fram berättelser som ett viktigt och intressant studieobjekt i pedagogisk forskning och välkomnar bidrag från forskare och doktorander som på olika sätt arbetar med berättelser i syfte att bidra till pedagogik som kunskapsområde. I samarbete med redaktionen kommer Marie Karlsson, Uppsala universitet att fungera som gästredaktör. Genom denna öppna utlysning inbjuds forskare vid landets lärosäten att inkomma med sammanfattningar av tänkta artiklar till Pedagogisk forskning i Sverige senast 2020-02-15. Hela utlysningstexten kan läsas och laddas ner här.