Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Den senaste volymen årgång 19, nr 4-5 2014 är ett utökat temanummer om bedömning och dokumentation. Utgångspunkten är att bedömning och dokumentation  å ena sidan kan ge möjligheter, stöd och styrka, men också, å andra sidan kan försvaga, vilseleda och begränsa såväl barn, föräldrar som professionella – och det är denna dubbelhet som belyses i sju artiklar. Bedömning kan dels vara ett kraftfullt pedagogiskt redskap,  det som idag benämns ”bedömning för lärande”, dels finns negativa konsekvenser för barns och elevers motivation, självbild och kunskapsutveckling. I takt med att fler olika former tar plats i skolan, ökar också vikten av kunskap och medvetenhet kring vilka förtjänster, begränsningar och konsekvenser som olika instrument och praktiker för bedömning och dokumentation kan ha.

CALL FOR PAPERS om pedagogik i arbetslivet senast den 15 maj. Se under fliken i övre menyn om  riktlinjerna.

Årgång 19, 2-3 2014 som publicerades under hösten är ett temanummer om posthumanistiska perspektiv. På gång 2015 är ett nummer med enskilda artiklar som belyser det pedagogiska fältet och ett temanummer om professionsstudier och högre utbildning. Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla nummer sedan starten 1996. Den embargotid som gäller för parallellpublicering i Open Access är sex månader.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom dubbel (ett dokument med författares namn, ett utan och XX vid egna källor) och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag av redaktionen. Manus lämnas in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se