Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

I det senaste temanumret årgång 20, nr 3-4 2015 om Högre utbildning och professionell verksamhet behandlas relationen mellan språkliga och begreppsliga distinktioner för hur begreppet profession ges mening, mellan lärares professionella diskretion och förändringen av lärararbetets styrning, om kunskapstransferering mellan olika utbildningssammanhang samt om användningen av bedömningskriterier i undervisningssituationer i högre konstnärlig utbildning. Därutöver finns en artikel om inkluderande undervisning och en debattartikel om begreppet utbildningsvetenskap utifrån fyra olika vinklar.

Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla artiklar sedan starten 1996-2015. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader efter publicering av pappersutgåvan.

Call for papers till ett temanummer om relationell pedagogik: att belysa centrala pedagogiska frågeställningar ur olika relationella perspektiv samt att introducera relationell pedagogik som ett mångdimensionellt begrepp (se vidare om temat och tidsplan under fliken i övre menyn).

SWERAs årsmöte och workshops 2016. Tid och plats: Blåsenshus, Uppsala universitet, 12 feb 2016, kl. 12.30-16.30. Anmäl dig här, senast 7 februari.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom dubbel och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se