Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige 2017-08-10T16:00:45+00:00

Det senaste publicerade dubbelnumret Vol. 22 nr 1-2, 2017 är ett dubbelnummer som belyser pedagogik som profession och ger exempel på hur erfarenhetsbaserad kunskap och etiska dilemman i praxis definierar vad pedagogik är. I artiklarna undersöks hur musiklärare i Göteborg och Malmö navigerar i El Sistema som är en kulturskola med inkluderande och utmanande ambitioner. Även hur demokrati används i fritidshemsråd med fokus på hur olika nyanser av inflytande iscensätts genom bemötande av idéer om expertis och likvärdighet. Likaså undersöks förskollärare och grundskollärare olika uppfattningar om vad undervisning och lärande står för i en förskoleklass. Ett annat problem som studeras i skolan i en artikel är sambanden mellan pojkars och flickors socioekonomiska bakgrund, attityder till läsning, läsaktiviteter och deras resultat på läsprov och betyg. Sist belyses i två artiklar pedagogik i arbetslivet, den ena om delat ledarskap mellan chefer och mer specifikt genom delat rektorskap som en lösning på rektorers trängda arbetssituation och höga arbetsbelastning, den andra hur förbättrings- och utvecklingsarbete kan organiseras inom industriell produktion och hur det inverkar på förutsättningarna.

Förfrågan/call om medverkan till ett specialnummer Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet tar ordet. Det riktar sig till er som redan lämnat er formella anställning eller som senast 2018 kommer att göra det alternativt före 2019 blir seniorprofessor eller emeritus/emirita. Se vidare Call for papers.

Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla tidigare artiklar sedan starten 1996 till vårens publikation 2017. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader efter publicering av pappersutgåvan.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas först av redaktionen för en ev. dubbel och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
600 kr/år, studerande 300 kr/år
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se