Det senaste publicerade dubbelnumret Vol. 21 nr 3-4, 2016 är ett temanummer om Pedagogik i arbetslivet som behandlar pedagogisk forskning i arbetslivet. För tio år sedan publicerades ett liknande nummer med aktuell forskning inom området. Detta nummer syftar till att ge en översikt över vad som hänt det senaste decenniet om arbetslivets utveckling, forskningens inriktning och de utmaningar som området står inför framöver. Här ges en översikt om de doktorsavhandlingar som publicerats inom området 2005-2015. Därefter behandlas ett antal artiklar med empiriska exempel från olika arbetsplatser och verksamheter, som arbetsplatslärande, ledarskap, utvecklings-, förändrings- och innovationsprocesser, yrkesutbildning och professionell praktik. Utvecklingen av pedagogisk forskning i arbetslivet kan ge viktiga bidrag till att kritiskt ifrågasätta dagens arbetsliv och bidra till arbetsplatsnära forskning i riktning mot ett hållbart arbetsliv.

Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla tidigare artiklar sedan starten 1996 till vårens publikation 2016. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader efter publicering av pappersutgåvan.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas först av redaktionen för en ev. dubbel och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
600 kr/år, studerande 300 kr/år
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se