Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

I årgång 19, nt 1 2014 som publicerats under våren innehåller två artiklar och två aktuella debattinlägg samt en presentation av en doktorsavhandling. I den ena artikeln analyseras hur barn resonerar om övergångarna till och från förskoleklass och hur dessa övergångar inverkar på barnens kamratrelationer och tillhörighet i sociala gemenskaper. I den andra artikeln analyseras olika perspektiv på mål och metoder i arbetet med teater för personer med utvecklingsstörning. Därefter följer två debattartiklar. I den första debatteras läs- och skrivundervisningen i skolans första årskurser. I den andra debattartikeln lyfts kritiska reflektioner om det förtryckta handledningsfenomenet fram.

Efter sommaren publiceras ett temanummer om posthumanistiska perspektiv ur högaktuella samhällsfenomen. Under produktion är tema om dokumentation och bedömning samt ett tema om professionsstudier och högre utbildning.

Årgång 18, 2013 består av två temanummer, nr 1-2 med tema om medierat lärande som finns tillgängligt under Tidigare nummer samt nr 3-4 med tema om skolutveckling och ledarskap som ger ett brett perspektiv på frågor om professionell utveckling, ledarskap och organisation.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom peer-review, övriga bidrag av redaktionen. Manus lämnas in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Zuzan Bengtsson, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: zuzan.bengtsson@mah.se