Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Den senaste numret årgång 20, nr 1-2 2015 handlar om det pedagogiska fältet och illustrerar pedagogikämnets kunskapsobjekt utifrån yrkesverksamma pedagogers kunskapsbas. Denna kunskapsbas kan inte konstrueras, den måste upptäckas. I de sex enskilda artiklarna belyses detta fält, hur det utvecklas och uppnår gradvis större klarhet omkring sina grundläggande begrepp och problemställningar genom att ”låna” problem, resultat, metod, teori etc. från andra kunskapsfält.

Snart publiceras ett temanummer om Högre utbildning och professionell verksamhet. Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla artiklar sedan starten 1996-2014. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader.

Call for papers till ett temanummer om relationell pedagogik: att belysa centrala pedagogiska frågeställningar ur olika relationella perspektiv samt att introducera relationell pedagogik som ett mångdimensionellt begrepp (se vidare om temat och tidsplan under fliken i övre menyn).

Nominering av vidtalade kandidater till SWERA:s årsmöte 160212 ska vara inkomna senast den 18/12 till Elisabet Nihlfors (elisabet.nihlfors@edu.uu.se), Ninni Wahlström (ninni.wahlstrom@lnu.se), Gun-Britt Wärvik (gun-britt.warvik@ped.gu.se)

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom dubbel (ett dokument med författares namn, ett utan och XX vid egna källor) och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag av redaktionen. Manus lämnas in i två ex. ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se