Det senaste publicerade dubbelnumret Vol. 21 nr 1-2, 2016  med titeln Nya tendenser inom pedagogisk forskning innehåller fem artiklar, en professorinstallationsföreläsning och ett debattinlägg. I artiklarna visas hur en teoribaserad utvärdering kan besvara 2000-talets frågor om utbildningsreformer. Likaså analyseras språkanvändning i autentiska situationer i naturorienterande undervisning i ett flerspråkigt klassrum på mellanstadiet. Även 1990-talets skolreformer granskas i relation till pedagogisk segregation och förståelsen av hur normkritisk pedagogik vuxit fram inom svensk utbildningspolitik. Ytterligare utforskas hur barns inblandning i mänskligt-materiella relationer skapas i en förskoleklass möte med en konstutställning. Utöver dessa artiklar finns även en föreläsning från en professorsinstallation om hur vuxenpedagogisk forskning kan utvecklas och en debattartikel om olika diagnoser utifrån exemplet ADHD.

Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla tidigare artiklar sedan starten 1996-2015. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader efter publicering av pappersutgåvan.

Call for Papers om Miljö- och hållbarhetsutbildningsforskning (Environmental and Sustainability Education Research, ESER), deadline förlängd till 15 november 2016. Se vidare under fliken övre menyn Call for papers.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas först av redaktionen för en ev. dubbel och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
600 kr/år, studerande 300 kr/år
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se