Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Den senaste numret årgång 20, nr 1-2 2015 handlar om det pedagogiska fältet och illustrerar pedagogikämnets kunskapsobjekt utifrån yrkesverksamma pedagogers kunskapsbas. Denna kunskapsbas kan inte konstrueras, den måste upptäckas. I de sex enskilda artiklarna belyses detta fält, hur det utvecklas och uppnår gradvis större klarhet omkring sina grundläggande begrepp och problemställningar genom att ”låna” problem, resultat, metod, teori etc. från andra kunskapsfält.

Årgång 19, nr 4-5 2014 är ett utökat temanummer om bedömning och dokumentation. Utgångspunkten är att bedömning och dokumentation  å ena sidan kan ge möjligheter, stöd och styrka, men också, å andra sidan kan försvaga, vilseleda och begränsa såväl barn, föräldrar som professionella – och det är denna dubbelhet som belyses i sju artiklar. På gång 2015 för publicering under hösten är ett temanummer om professionsstudier och högre utbildning. Tillgängliga online under Tidigare nummer är alla nummer sedan starten 1996. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access är sex månader.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom dubbel (ett dokument med författares namn, ett utan och XX vid egna källor) och anonym peer review av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen, övriga bidrag av redaktionen. Manus lämnas in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se