Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! I artikeln “Låt lärarna vara lärare” – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter studerar Per Lindqvist […]

Nytt nummer ute - pedagogikens diskursiva praktiker

Nytt nummer ute – pedagogikens diskursiva praktiker!

Detta dubbelnummer innehåller hela sex artiklar och flera nya bidrag till debatten om praktiknära forskning som kan läsas här. Flera av artiklarna i numret berör på något sätt pedagogikens diskursiva […]

Ny forskarblogg på portalen!

Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen heter Collearn – […]

Nya artiklar publicerade ahead of print

Nya artiklar publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! Genom en kritisk textanalys belyser Anita Norlund suggestopedi som språkdidaktiskt verktyg i vuxenutbildning. Jenny Rosén, Boglárka Straszer och Åsa […]

DEBATT 2020 om praktiknära forskning igång!

Debatt 2020 om praktiknära forskning igång!

Under hela 2020 bjuder Pedagogisk forskning i Sverige in till en nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?” . Vilka olika benämningar och definitioner finns det? […]