OPEN CALL: Exit-reflektioner

Pedagogikämnet har under sin hundraåriga historia som ämne vid svenska lärosäten genomgått stora förändringar och konfigureras i dynamiskt samspel med närliggande områden i nya formeringar. Idag är det pedagogiska kunskapsområdet […]

Nytt temanummer publicerat!

I detta temanummer riktas intresset mot det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som under de senaste åren skett inom ramen för den statliga satsningen Samverkan för bästa skola (SBS). Satsningen syftar […]

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige blir open access!

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA (Swedish Educational Research Association) och publiceras sedan 1 juli, 2018 i samverkan med Linnéuniversitetet. Tidskriften har sedan halvårsskiftet 2018 varit en […]

Nytt nummer ute - Kärnan i lärares arbete

Nytt nummer ute – Kärnan i lärares arbete

Detta årets sista nummer av Pedagogisk forskning i Sverige riktar strålkastarljuset mot vad som vad som egentligen är kärnan i lärares arbete. Vilka olika föreställningar finns det om vad lärare […]

Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! I artikeln “Låt lärarna vara lärare” – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter studerar Per Lindqvist […]