Redaktionen

46 inlägg

SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA (Swedish Educational Research Association) håller sin årliga konferens på Örebrouniversitet 2-3 oktober. Årets tema är ”Forskares och forskningens roll i bedömning och granskning av kvalitet”. Anmälan till konferensen kan […]

Välkommen med din recension!

Visste du att Pedagogisk forskning i Sverige också publicerar recensioner på nyutkommen litteratur så som vetenskapliga böcker eller kurslitteratur? Vi publicerar också fakultetsopponenters recension av nya avhandlingar i vår tidskrift. […]

Nu startar vi upp forskarbloggen

Nu startar vi upp forskarbloggen på PfS portalen. Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna […]