Redaktionen

43 inlägg

Nytt nummer ute!

Det nya numret av Pedagogisk forskning i Sverige belyser på olika sätt pedagogiska tidsdimensioner och kan läsas här: https://open.lnu.se/index.php/PFS. Just tid är faktiskt sällan ett explicit tema inom den pedagogiska […]

Ny forskarblogg på portalen

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen kommer från Ulf […]

SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA (Swedish Educational Research Association) håller sin årliga konferens på Örebrouniversitet 2-3 oktober. Årets tema är ”Forskares och forskningens roll i bedömning och granskning av kvalitet”. Anmälan till konferensen kan […]

Välkommen med din recension!

Visste du att Pedagogisk forskning i Sverige också publicerar recensioner på nyutkommen litteratur så som vetenskapliga böcker eller kurslitteratur? Vi publicerar också fakultetsopponenters recension av nya avhandlingar i vår tidskrift. […]