Debatt 2020: praktiknära forskning

Under hela 2020 har Pedagogisk forskning i Sverige bjudit in till en nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?”, som kan läsas och laddas ner nedan . Vilka olika benämningar och definitioner finns det? Vilka olika kunskapstraditioner är framträdande i den nya forskningen? Vad betyder hög vetenskaplig kvalitet inom den praktiknära forskningen? På vilka sätt styr professionen denna kunskapsutveckling? Hur förena relevans med internationell kvalitetssäkring? Hur förhåller sig praktiknära forskning till grundforskning inom olika discipliner? Vilka förutsättningar behöver utvecklas för att praktiknära forskning ska få önskat genomslag, vad gäller ramar, strukturer, strategier på olika nivåer och bland olika aktörer?

Ett antal ledande företrädare för nya satsningar inom området har fått en särskild inbjudan, men alla intresserade hade möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2020. Även om vi nu avslutar debatt2020, så välkomnar vi en fortsättning kring frågorna i tidskriftens återkommande debattsektion.

Debattartiklarna kan läsas här: