Etik och forskningskommunikation VT24

Ethics in Educational Research, 7,5 hp, Stockholms universitet https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&q=&xpanded=

Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp, Malmö universitet https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-101945

Forskningskommunikation i pedagogiskt arbete, 7,5 hp, Högskolan Kristianstad https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Working Process and Writing in Research, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Academic Writing and Publishing, 5 hp, Malmö universitet https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-101945

Communicating Research, 5 hp, Malmö universitet https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-101945

Att kommunicera vetenskap, 4,5 hp, Karlstads universitet https://www.kau.se/doktorandkurstorg?field_dokt_termin_target_id=307&field_for_doktorand_i_target_id=327&field_dokt_kursplan_value=All&field_dokt_tags_target_id=

Vetenskaplig skrivande och publicering, 7,5 hp, Mittuniversitetet https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/

Hur du förbättrar läsförmågan, och får praktisk övning i att kritiskt granska och utvärdera forskning, 7,5 hp,  Mittuniversitetet https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/