Vetenskapsteori och metod VT24

Kvalitatitiva metoder, 5 hp, Högskolan Kristianstad https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Tillämpad statistik, 5 hp, Högskolan Kristianstad https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Critical Discourse Studies, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Critical Discourse Studies, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Samhällsvetenskapliga metoder, 15 hp, Linnéuniversitetet https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/kurser/fsv/

Hypothesis, Action and Design, 7,5 hp, Stockholms universitet https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-inom-forskarutbildningen-1.607816?notforcedreason=0&q=&xpanded=

Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp, Örebro universitet, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/bsr/psykologi/introduktion-till-kvantitativa-forskningsmetoder-75-hp/

Vetenskapsteori, 7,5 hp, Örebro universitet, https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/humus/sprakstudier/vetenskapteori-75-hp/

Språkanalys inom humaniora och samhällsvetenskap / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences, 7,5 hp, https://www.kau.se/doktorandkurstorg?field_dokt_termin_target_id=307&field_for_doktorand_i_target_id=327&field_dokt_kursplan_value=All&field_dokt_tags_target_id=

Vetenskapliga metoder, 7,5 hp, Högskolan Dalarna https://www.du.se/sv/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningen-pedagogiskt-arbete/

Vetenskapsteori, 7,5 hp, Mittuniversitetet https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/ Kvalitativ metod, 7,5 hp, Mittuniversitetet https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/